2016. május 17-ig lehet eljuttatni észrevételeinket a készülő Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) rendelettervezetével kapcsolatban a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalhoz.

A rendelettervezetet és a kapcsolódó anyagokat áttekintettük, és úgy találtuk, hogy a Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt területre (a volt Pannónia utcai óvoda telkére) vonatkozóan a rendelettervezet nincs összhangban, sőt véleményünk szerint ellentétes az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénnyel. 

Észrevételeinket összegyűjtöttük, és arra kérünk, Te is küldd el ezeket a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájára! (Persze, ha egyetértesz velük.)

Leveleddel erősítsd meg, hogy a rendelettervezet sérti a lakosság életminőségének megőrzéséhez és az egészséges, jó minőségű környezethez való jogát!

A "Bővebben" linken, a cikk folytatásaként elérheted a beadvány teljes szövegét.

A csatolt word dokumentumot felhasználva, testre szabva készítheted el saját leveled!

Használd ezt a linket ha új levelet kívánsz megnyitni, amiben elküldheted hozzászólásod a rendelettervezethez!

Budapest Főváros Önkormányzata megindította az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ) felülvizsgálata egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszát.

A felülvizsgálattal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani 2016. április 21. – 2016. május 20. között

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

A véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményt nem veszik figyelembe.

Letölthető innen:
http://terkep.budapest.hu/TSZT_FRSZ_201604/

A XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda honlapján megjelent a felhívás, hogy elkészült a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tervezete. A készülő KÉSZ a kerület közigazgatási területére határoz meg városrendezési és építésjogi előírásokat a Fővárosi Rendezési Szabályzat keretei között, az elmúlt évek építésügyi jogszabályváltozásainak figyelembevételével. A jelenleg hatályban lévő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) és Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT-k) helyébe lépő KÉSZ-szel egy áttekinthetőbb jogszabály születik meg. A tájékoztató szerint készülő KÉSZ figyelembe veszi a XIII. kerületi hosszú távú településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott elhatározásokat.

A Pannónia utcai óvada telkének esetében a fővárosi keret tervek (TSZT és FRSZ) módosítását igényli, hogy olyan mértékben beépíthető legyen mint ahogy azt a beruházó szeretné.

Az észrevételeket, véleményeket 2016. május 17-ig várják a foepitesz@bp13.hu e-mail címen vagy postán a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodára címezve (1139 Budapest, Béke tér 1.).

Forrás: http://www.budapest13.hu/ugyintezes/foepiteszi-iroda/partnersegi-egyeztetes

%2015. %041 %13. %AM %02:%máj.

Jogellenesen zajlik a bontás!

Írta:

Egy elrettentő példa Angyalföldről: így kell egyszerre zöldfelületet irtani és épített örökséget rombolni. Az önkormányzat által egy ismerős offshore cégnek eladott Pannónia utcai óvoda ledózerolása után az elmúlt napokban a védelemre érdemes, egykori Elektromos Művekhez tartozó fürdőház is a földdel vált egyenlővé. Az eljárás szabálytalanul zajlik, tehát a bontások jogellenesek.

Közben a fákat sem kímélik, az utcai fronton ősszel ültetett facsemetékre záporoznak a téglák; a telken markolókkal tépik ki az élő fák gyökereit.
A telken áll az Ökotárs 2014-es Év fája versenyén "Hős fa"-ként díjazott jegenye is, amelyet egyre jobban megközelítenek a munkagépek.

Bár Tóth József XIII. kerületi polgármester a főváros "alakuló zöld csakrájaként" próbálja feltüntetni az általa vezetett kerületet, a múltját felélő, a területét ócska ingatlanokkal telebombázó angyalföldi vezetés azonban mintha a legszürkébb, legkapitalistább fővárosi kerület kialakításán dolgozna - nem éppen a jogszerűség keretein belül.

"A Pannónia utca jegenyenyár a külső Újlipótváros legmagasabb fája, amely egy bezárt óvoda udvarán áll. Néhány hasonló korú, valamint sok fiatalabb fa társaságában már hosszú ideje jelenlegi helyén áll, ültetése jóval megelőzte az óvoda 1981-es megnyitását. A óvoda tömbjének részét képezi egy régi, műemlék jellegű fürdőház is, mely most bezárva várja sorsát, az udvaron álló fákkal együtt. A XIII. kerületi Önkormányzat szándékai szerint ugyanis az önkormányzati tulajdonú tömböt értékesítenék és mélygarázzsal ellátott iroda- és lakóingatlan-komplexumot hoznának létre rajta. Ez az udvaron álló összes (63 db) fa pusztulását jelentené, melyek közül a leghatalmasabb a nevezetes jegenye. A tömb beépítésével megszűnne a talajvízzel való kapcsolat is, hiszen fiatal fák csak az újonnan létrejövő födémeken kaphatnának helyet. A jegenye a környéken lakók számára az élő kapcsolatot jelképezi az ég - napfény, levegő, madárvilág- valamint a föld és a víz között - a fa mélyre hatoló gyökérzete által." (Idézet a pályázatból)

Több mint 5 hónap telt el, hogy átvehettük az Ökotárs Alapítvány Év Fája 2014 versenyén a Hős Fa címet Újlipótváros jegenyefája nevében.
A mai napon elhelyeztük a Hős Fa cím másolatát a jegenyefán.

Bezárt óvoda, kivágásra ítélt fák, semmibe vett tiltakozás – évek óta húzódik a XIII. kerületi Pannónia óvoda története, amit a helyi szocialista vezetés a helyi családok és lakók demonstrációi ellenére záratott be, hogy aztán eladja egy offshore céghez köthető vállalkozásnak. Ám itt mégsem egy újabb helyi ügyről van szó: a Pannónia utcai óvoda története a magyar demokrácia elé tart tükröt.

 

 

%2015. %041 %05. %AM %02:%ápr.

A pénteki demonstráció egyik beszéde.

Írta:

Reméljük, Tóth József Polgármester Úrhoz is eljut!

Berényi Eszter vagyok. Kerületi lakos. Szociológus. Szülő. De ha nem lennék kerületi lakos, ha nem lennék szülő, sőt, talán, ha nem lennék szociológus, akkor is ugyanazt mondanám, amit mondani fogok.
Örülök, hogy eljöttetek, és remélem, jó hangulatban teltek az összkerületi óvodai családi foglalkozások, amelyek bámulatos gyorsasággal szerveződtek, éppen egy időpontra ezzel a demonstrációval.
Ezúton is gratulálunk a foglalkozások ötletgazdáinak a hatékonyságért! Polgármester Úr! Gratulálunk ahhoz a hatékonysághoz is, amelyet nem csak a szervezésben, de a hatalomgyakorlás területén is fel tudnak mutatni! Hiszen Önök, hölgyeim és uraim, remek érzékkel használják ki, hogy egy olyan országban élünk, ahol az emberek fásultak. Belefásultak sok mindenbe: ki a szegénységbe, ki abba, hogy nyugdíjmegtakarításai, majd befektetései porladnak el hathatós állami segítséggel.
Belefáradtunk abba is, hogy néhány haveri kör érdekeit szem előtt tartva épülnek utak, főutcák és stadionok, s dőlnek romba iskolák és egész képzési típusok. És belefáradtunk abba, hogy sokan fájdalmukban és kétségbeesésükben szélsőjobboldali irányból várják a megmentést.
Önök kihasználják ezt a fásultságot! Önök sejteni vélik, hogy ennek a sok megkeseredett embernek – az Önök választóinak – az már igazán fel sem tűnik, ha beruházásnak és férőhelybővítésnek álcázva, közösségi területeit – óvodáit – törvénytelenül eladják, átjátsszák a fejük felett. Önök ráadásul teljesen félreértik az „önkormányzat” szó jelentését. Ez a szó azt jelenti, hogy mi, együtt kormányozzuk önmagunkat, nem pedig azt, hogy Önök kormányoznak és átgázolhatnak mindenen és mindenkin, aki útjukba kerül!
Ha nem létezne ez a félreértés, akkor nyilván nem akadna Önök között olyan képviselő, aki facebook felületén nyíltan becsmérli a hozzá levéllel forduló választóit!
Pedig nem becsmérelni kellene a választókat, hanem képviselni őket! Önök nem szégyellik magukat, hogy választói leveleket és ezres nagyságrendű aláírásokat szinte nyíltan kinevetve félresöpörnek és semmibe vesznek? Persze, jól tudjuk, hogy ha a civilek összegyűjtenek 1000 aláírást egy ügy érdekében, Önök Deutsch Tamásokat meghazudtoló rutinnal veszik elő a habonyi receptet, és bármikor rittyentenek egy Nemzeti Konzultációt csodálatosan őszinte kérdésekkel, csak, hogy bemutathassák: Önöknek is van sok támogatójuk. Polgármester Úr! Kit szeretnének ilyenkor becsapni? Hiszen Mi tudjuk! Hiszen Önök tudják, hogy mi tudjuk! Önök tényleg nem képviselni akarnak, Önöket tényleg nem érdekli, hogy mi lesz a választóikkal, mi lesz az eljövendő nemzedékekkel? Önök számára az állampolgárok tényleg csupán hatalomtechnikai eszközök? Önök tényleg nem riadnak vissza tetteik következményeitől, amikor belegondolnak: mit jelent az egy 5 évesnek, hogy óvoda helyett egy nagy, barátságtalan, zöld felülettel nem rendelkező iskolaépületben állomásozik ideiglenesen csapatostul immár egy egész éve? Mit jelent ez az épületet használó iskolások számára? Ne nézzenek minket hülyének!
Becsüljék meg az óvodásokat, az iskolásokat, az őket gondozó pedagógusokat és a fákat – még akkor is, ha ennek az az ára, hogy kevesebb lesz az egy főre eső ingatlanmutyik száma a kerületben!

%2015. %041 %11. %AM %01:%márc.

Rajtunk múlik!

Írta:
Tiltakozás március 27-én, a Pannónia utca 77-79 számnál 18:00-tól 18:45-ig!
 
Bezárt óvoda, kivágásra ítélt fák, semmibe vett tiltakozás – évek óta húzódik a XIII. kerületi Pannónia óvoda története, amit a helyi szocialista vezetés a helyi családok és lakók demonstrációi ellenére záratott be, hogy aztán eladja egy offshore céghez köthető vállalkozásnak. Ám itt mégsem egy újabb helyi ügyről van szó: a Pannónia utcai óvoda története a magyar demokrácia elé tart tükröt.

Ami az országos politikában zajlik, ugyanez történik helyi szinten is: a lakosság akaratát semmibe véve, a fejük felett hoznak az ő életüket megnehezítő döntéseket politikusok.

Ha eleged van abból, hogy párbeszédnek hazudják a cinikus kettős beszédet, ha unod, hogy ebben az országban az ellenzék is úgy hazudik, mint a kormány, ha nem akarsz megfulladni Pesten a benzingőzben, akkor mellettünk a helyed!

Közérdekű bejelentéssel fordultunk az Állami Számvevőszékhez – álláspontunk szerint a 13. ker. önkormányzat nem rendelkezik felelős módon a rábízott nemzeti vagyonnal, amikor eladásra bocsátja az újlipótvárosi, Pannónia u. 77-79. óvoda-ingatlant.

Jogsértőnek tartják a civilek, hogy a XIII. kerületi önkormányzat dec. 18-án árverésre bocsátja a Pannónia u. 77-79. szám alatti óvoda-ingatlant.

A hiteles nyilvántartás szerint az ingatlan jelenleg az önkormányzat törzsvagyonába tartozó, korlátozottan forgalomképes óvoda. Ezzel szemben a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályának vezetője szerint az ingatlan 2012 óta nem lát el közfeladatot és üresen áll, ezért automatikusan „átkerült” a szabadforgalmú üzleti vagyon körébe.

Csakhogy az Állami Számvevőszék 2013 őszén tett észrevétele szerint az ingatlan a 2012-es vagyonkimutatásban helytelenül szerepelt a forgalomképes vagyontárgyak körében. Az önkormányzat a hibát 2013. október 1-jétől korrigálta, így az ingatlan jelenleg is korlátozottan forgalomképes vagyontárgyként szerepel a nyilvántartásban.

A képviselőtestületnek indokolással ellátott, minősített többségű külön döntést kell hoznia az ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról. Ilyen döntés azonban nem született, sőt, nem is születhet, mivel az önkormányzat 82/2012. (VI. 28.) Ö.K. számú határozata szerint az óvodák korlátozottan forgalomképes minősítése nem változhat meg.

A Szindikátus - Összefogás a Városért Közhasznú Egyesület a helyi civilekkel együtt közérdekű bejelentést tett a fővárosi kormányhivatal törvényességi felügyeleténél, hogy vizsgálja meg az önkormányzat 130/2014. (XI. 13.) Ö.K. számú árverési határozatának jogszerűségét.

1. oldal / 3