2014-02-17

Elkészült a civil faértékelés a Tutaj utcai óvoda kertjéről

2014. február 5-én a XIII. kerületi Tutaj utcai volt óvoda tömbjének beépítése ellen tiltakozó civilek Borszéki Gyula alpolgármesterrel folytatott előzetes megbeszélés alapján megtekinthették a lezárt óvoda kertjében lévő fákat. A bejárás célja a növényzet állapotának felmérése volt, melyet a Védegylet és a civilek közösen végeztek el.

Mint ismeretes, a XIII. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 2013 októberében fogadta el a Bessenyei utca – Pannónia utca - Tutaj utca – Hegedűs Gyula utca által határolt tömbnek a korábbinál fokozottabb mértékű beépítését lehetővé tevő szabályozást. A rendelkezés ellen, amely az ott található összes fa kivágását lehetővé teszi, környékbeli lakók és civil szervezetek is tiltakoztak. A tervek szerint a beépítés során kialakítandó mélygarázs miatt a tömbön belül megszűnik a talajjal való kapcsolat, így újonnan telepített fákat csak födémeken létesített, 1 m-nél alig vastagabb talajrétegbe lehetne ültetni.

A mintegy egyórás helyszíni felmérést követően a felvett adatokat a Védegylet feldolgozta. Ennek során a Magyar Faápolók Egyesülete által kidolgozott faértékelési módszer szerint meghatározták az udvaron álló fák összesített (becsült) értékét, mely 30 millió Ft feletti értéket tesz ki. Érdekesség, hogy az érték majdnem egynegyedét egy hatalmas méretű és egészségesnek tűnő jegenyefa adja (több mint 7 millió Ft-tal), míg további 7 db fa képvisel 1 millió Ft feletti értéket.

A számítás eredményeként a tömb esetleges beépítése és a fák kiirtása nyomán a jelenleg fennálló lombtömeget közel 3000 (!) db facsemete elültetésével lehetne pótolni. Nyilvánvaló, hogy ennek a tömegnek csupán töredékét lehetne az új lakóingatlanon létesített tetőkerten és az utcafrontnál megmaradó kis zöldfelületen elültetni.

A terület jelenlegi növényzetét a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Környezetgazdálkodási Ágazata is értékelte, álláspontjuk szerint a kivágásra tervezett fák többszöröse kerülne visszapótlásra a területen és annak környezetében. A fenti felmérés eredményének fényében e megállapítás megalapozottsága erősen megkérdőjelezhető.

A faérték-számítást tartalmazó táblázatot Önök is megtekinthetik; a fák értékei az utolsó oszlopban vannak feltüntetve. Lila színnel jelöltük az 1 millió Ft feletti értékkel bíró fákat.

Visnyovszki András

Az óvoda kertjében az alábbi fafajták találhatók meg:

 

Megosztás

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6